Komplexní servis pro správu budov a nemovitostí

Společnost, HF service.cz, se v rámci facility managementu zabývá komplexními službami spojenými se správou budov a nemovitostí, včetně bezpečnostního servisu s cílem poskytovat klientovi maximální komfort, v širokém rozsahu nabízených služeb, s profesionálním přístupem. Poskytujeme úplný servis, spojený s technickou správou budov a nemovitostí, s cílem optimalizovat investiční náklady oprav, spotřebu energií, jejích řízení a údržbu technologií. Jsme připraveni provádět opravy objektů a technologických zařízení, vést projektovou dokumentaci, zpracovat provozní dokumentaci, řídit a kontrolovat garanční závady, pravidelně informovat klienta o stavu nemovitosti, či dodávaných služeb, zajistit služby spojené s požární ochranou a bezpečností a ochranou zdraví při práci, optimalizovat provozní náklady, zajistit ekologickou likvidaci odpadů.

 

Distribuce a řízení hygienických potřeb

Naše společnost dále zajišťuje komplexní hygienický sortiment. Klientovi vypracujeme hygienický program, který je námi následně vyhodnocován. Tímto řešením je docílena efektivita optimalizovaného hospodaření, především následná úspora provozních nákladů.

Kvalita poskytovaných služeb