Security

  • Fyzická ostraha objektů, recepční služby
  • Retailová bezpečnost od A do Z
  • Pořadatelské služby
  • Fyzická ostrahu osob a majetku
  • Provozování pultů centrální ochrany objektů
  • Technická ochranu objektů
  • Dodávky a montáže zabezpečovacích technologií
  • Bezpečnostní projekty
  • Bezpečnostní audity
  • Zajištění zdravotnického dozoru

    Kvalita poskytovaných služeb